« Prev October 2019 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
* Näyttelytreenit klo 18:00Näyttelytreenit klo 18:00

Time: 18:00

Simolankatu 2, Lahti.

24
25
26
27
28
29
30
* Näyttelytreenit klo 18:00Näyttelytreenit klo 18:00

Time: 18:00

Simolankatu 2, Lahti.

31